CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Gỗ
   Ngày 05/9/2017, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành của Đạo luật về sử dụng bền vững gỗ. Các nội dung chính của dự thảo:
Khi nhập khẩu gỗ hoặc sản phẩm gỗ, người nhập khẩu phải nộp tờ khai nhập khẩu với Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc.
   Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc yêu cầu cơ quan kiểm tra kiểm tra các tài liệu liên quan trước khi hoàn thành thủ tục hải quan.
   Trường hợp cơ quan kiểm tra kiểm tra văn bản, cơ quan kiểm tra phải xác minh xem liệu tài liệu có đáp ứng các yêu cầu theo Điều 19-3-2 hay không.
   Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Hàn Quốc có thể ra lệnh ngưng bán, trả lại hoặc tiêu huỷ gỗ hoặc sản phẩm gỗ không xác minh tính hợp pháp của gỗ.
   Mục đích của Dự thảo nhằm hạn chế việc khai thác và buôn bán gỗ trái phép và tham gia các nỗ lực quốc tế để bảo vệ môi trường rừng. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 22/03/2018. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/KOR/17_3917_01_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/726
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam
Ảnh Internet