CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Mở đường cho cạnh tranh không lành mạnh: Việc áp dụng thuế chống bán phá giá của EU lên gạch lát gốm sứ Trung Quốc

Báo cáo nêu lên các quan ngại đối với công cụ chống bán phá giá của EU, đang áp dụng hiện nay, bất kể thủ tục và phương pháp điều tra có phù hợp với các quy định hiện hành hay không. Luận điểm của báo cáo dựa trên vụ điều tra chống bán phá giá gần đây và việc áp dụng thuế chống bán phá giá với mặt hàng gạch lát gốm sứ của Trung Quốc, nhưng các nhận xét và kết luận từ các phân tích vẫn có hiệu lực cho hầu hết các vụ điều tra chống bán phá giá của EU. Báo cáo nhận thấy phá giá được đánh giá khác nhau dựa trên việc liệu mặt hàng đó được sản xuất ở EU hay nhập khẩu từ một nước thứ ba khác. Điều đáng lưu ý là phá giá khi nhập khẩu được coi như là cạnh tranh thông thường đối với các sản phẩm sản xuất tại EU. Điều này xuất phát từ thực tế là sự khác biệt về khoảng giá trong EU được quy định bởi các quy tắc về cạnh tranh và rằng các quy tắc cạnh tranh này có yêu cầu cao hơn cho thị phần và mức độ phá giá giá so với pháp luật chống bán phá giá. Báo cáo, theo đó, khẳng định rằng các tiêu chí cho việc áp dụng thuế chống bán phá giá phải hòa hợp với các quy định cạnh tranh của EU để đảm bảo sự cạnh tranh công bằng tại thị trường EU. Với việc chưa có các thay đổi về pháp luật chống bán phá giá, các biện pháp chống bán phá giá hầu như sẽ chỉ góp phần vào bóp méo cạnh tranh khi việc các ngành công nghiệp khởi kiện ở EU sẽ được bảo hộ chỉ làm tổn hại người tiêu dùng.

Tập tin đính kèm: