CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Mời tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2016
      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận cúp và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

      Năm 2015, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự có 02 đơn vị đạt giải GTCLQG là: Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân đạt giải vàng; Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất đạt giải bạc. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Du lịch DV Dầu khí Việt Nam, đơn vị đạt giải vàng GTCLQG năm 2014 đã tham dự và đạt giải nhì giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương, một giải thưởng về chất lượng tầm cỡ trong khu vực.

      Với kết quả đạt được, ngày 24/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, tham gia GTCLQG nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào năng suất chất lượng của tỉnh nhà tại Công văn số 170/KHCN-TĐC V/v mời tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2016.
Doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2016 đăng ký theo mẫu và gửi trước ngày 30/4/2016 theo địa chỉ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Điện thoại: 0643.702256           Fax: 0643.850226
 
      Chi tiết Công văn số 170/KHCN-TĐC tại đây.
      Biểu mẫu đăng ký tham gia GTCLQG năm 2016 xem tại đây.

P.QLCL: Ng.Thuân