CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014
Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn/Quy chuẩn
TCVN 5699-2-67:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-67: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn dùng cho mục đích thương mại.
TCVN 6687:2013 Thay thế: TCVN 6687:2007 Thực phẩm từ sữa dành cho trẻ sơ sinh. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn).
TCVN 7979:2013 Thay thế: TCVN 7404:2009 Sữa bột và cream bột.
TCVN 8079:2013 Thay thế: TCVN 8079:2009 Sữa bột. Xác định độ axit chuẩn độ (Phương pháp chuẩn).
TCVN 8081:2013 Thay thế: TCVN 8081:2009 Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn).
TCVN 8082:2013 Thay thế: TCVN 8082:2009 Sữa, cream và sữa cô đặc. Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn).
TCVN 8175:2013 Phomat và sản phẩm phomat chế biến. Xác định hàm lượng phospho tổng số. Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử.
TCVN 9441:2013 Van công nghiệp. Thử áp lực cho van kim loại.
TCVN 9442:2013 Van cửa bằng gang.
TCVN 9443:2013 Van cửa có nắp bắt bu long.
TCVN 9444:2013 Van bi thép thông dụng trong công nghiệp.
TCVN 9445:2013 Van cửa bằng gang sử dụng dưới lòng đất vận hành bằng tay quay.
TCVN 9446:2013 Van cửa thép có nắp bắt bằng bu lông dùng cho công nghiệp dầu khí, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan.
TCVN 9447:2013 Van bi thép dùng cho dầu khí, hóa dầu và các ngành công nghiệp liên quan.

Theo cesti
Nguồn http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn