CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Danh mục tiêu chuẩn tháng 11/2014
Số hiệu Quy chuẩn /Tiêu chuẩn Nội dung Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
QTKĐ 05:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh.
QTKĐ 06:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng.
QTKĐ 07:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí.
QTKĐ 08:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp.
QTKĐ 09:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực.
QTKĐ 10:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo trở người.
QTKĐ 11:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc.
QTKĐ 12:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt.
QTKĐ 13:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp.
QTKĐ 14:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng.
QTKĐ 15:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế.
QTKĐ 16:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.
QTKĐ 17:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
QTKĐ 18:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
QTKĐ 19:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành.
QTKĐ 19:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành
QTKĐ 20:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp.
QTKĐ 21:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng.
QTKĐ 22:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người.
QTKĐ 23:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm.
QTKĐ 24:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người.
QTKĐ 25:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực.
QTKĐ 26:2014/BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter).
 
Theo Cesti