CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Stt Số hiệu Tên QCKT Văn bản ban hành Ngày ban hành
1 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học TT 22/2015/TT-BKHCN 11/11/2015
2 QCVN 2:2008/BKHCN QCVN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QĐ 04/2008/QĐ-BKHCN 28/4/2008
3 QCVN 3:2009/BKHCN QCVN về an toàn đồ chơi trẻ em TT 18/2009/TT-BKHCN 26/6/2009
4 QCVN 4:2009/BKHCN QCVN về an toàn thiết bị điện và điện tử TT 21/2009/TT-BKHCN 30/9/2009
5 QCVN 5:2010/BKHCN QCVN về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép TT 15/2010/TT-BKHCN 14/9/2010
6 QCVN 6:2010/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ TT 24/2010/TT-BKHCN 29/12/2010
7 QCVN 7:2011/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông TT 21/2011/TT-BKHCN 22/9/2011
8 QCVN 8:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) TT 10/2012/TT-BKHCN 12/4/2012
9 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự TT 11/2012/TT-BKHCN 12/4/2012
10 QCVN 10:2013/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia TT 16/2013/TT-BKHCN 30/7/2013
11 QCVN 11:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-Quang tổng hợp dùng trong y tế TT 28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015

Phòng TBT tổng hợp