CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Bản tin TBT-Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng số 06 (Tháng 8/2014)