CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Khái niệm thành phố thông minh

Được coi là trung tâm của những tiêu chuẩn ICT nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới, ISO/IEC đã phát triển một tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp những khái niệm cần thiết. Những thành phần vô hình của đời sống đô thị là những thứ như địa điểm, cộng đồng, dịch vụ và tài nguyên…

ISO/IEC 30182, Mô hình khái niệm thành phố thông minh – Hướng dẫn thiết lập một mô hình tương tác dữ liệu (Smart city concept model – Guidance for establishing a model for data interoperability), đưa ra những hướng dẫn cơ bản về một mô hình khái niệm thành phố thông minh (SCCM). Ngoài việc xác định những khái niệm, ISO/IEC 30182 cũng nhận định những mối liên hệ giữa chúng, chẳng hạn như tài nguyên của các tổ chức, hay một sự kiện diễn ra tại một địa điểm. Cũng như việc không có một thành phố nào có thể đại diện cho mọi đô thị nói chung và cũng không có một kế hoạch xây dựng đô thị thông minh nào có thể áp dụng ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, bằng cách cung cấp một mô hình mang tính khái niệm, ISO/IEC 30182 tạo điều kiện cho việc chia sẻ ý tưởng, thông tin và các giải pháp. Điều này có nghĩa là các vấn đề như cải thiện sự lưu thông, giảm thiểu ô nhiễm, thông tin nhanh và cư dân an toàn, hạnh phúc hơn được kết nối với nhau về mặt vật chất và tinh thần như một cộng đồng.

Một trong những mục đích của tiêu chuẩn quốc tế là để coi việc sử dụng dữ liệu không đơn thuần là một công cụ chỉ dẫn các dịch vụ đô thị mà còn hơn thế. Mục đích ở đây là khuyến khích các nhà lãnh đạo khám phá ra cách tái sử dụng dữ liệu như một nguồn tài nguyên để đổi mới phương hướng hệ thống và dịch vụ tương lai. Bằng cách tìm ra những thực tế ẩn sâu (trong việc vận hành, phê bình, phân tích và chiến lược) khác nhau, ISO/IEC 30182 liên quan tới cả những nguồn dữ liệu mở (được chia sẻ dưới giấy phép mở) lẫn những nguồn dữ liệu kín (nơi tính bảo mật và riêng tư của nội dung được bảo vệ).

Khi một mô hình khái niệm được áp dụng như nhau ở tất cả mọi nơi, từ dữ liệu vận hành, người ta có thể tìm ra nơi xuất phát của các thống kê và phân tích, đồng thời quan sát ảnh hưởng của những quyết định mang tính chiến lược.

Bởi vậy, trong khi có những ứng dụng tức thời và thực tiễn trong việc các dân cư đô thị đang sống thông minh hơn như thế nào, thì ISO/IEC 30182 còn đem lại nhiều lợi ích hơn thế. Đó là một công cụ hỗ trợ mà sau này được đưa ra thảo luận và trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất hành tinh: Đâu là cách thông minh để các cư dân có thể kết nối và tận dụng nguồn tài nguyên một cách tốt nhất.
(vietq.vn)