CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Lớp tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Doanh nghiệp
      Nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận và hiểu rõ hơn về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ ngày 08/3 đến 10/3/2017 và 15/3 đến 17/3/2017 tại Hội trường Chi cục với sự tham dự của gần 150 học viên đến từ các doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh.

Hình: lớp tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
 
    Lớp đào tạo được hướng dẫn bởi chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam. Cuối khóa, các học viên tham gia học tập đầy đủ và đạt kết quả kiểm tra theo yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tổng hợp: Ng.Thuân