CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tăng cường xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Tại Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 04/10/2017, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG trên địa bàn. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG. Xem xét đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn… Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh LPG. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm…
Cũng theo Chỉ thị này, thương nhân kinh doanh LPG đầu mối phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh LPG; Chịu trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình. Có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hệ thống kinh doanh của mình..; Các Tổng đại lý/đại lý, cửa hàng bán lẻ LPG thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ. Không mua, bán LPG và LPG chai không có nguồn gốc xuất xứ…
(Theo tcvn.gov.vn)