VĂN BẢN QPPL VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Tìm kiếm nhanh
Tên văn bản:
Số/ký hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Từ ngày - Đến ngày Trước ngày Sau ngày
Từ:  Đến:
Đang tìm...
Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”
Số hiệu 21/2009/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/09/2009   Tải về
Trích yếu Thông tư Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”
Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009 Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
Số hiệu 19/2009/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/06/2009   Tải về
Trích yếu Thông tư  Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
Số hiệu 18/2009/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2009   Tải về
Trích yếu Thông tư ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/04/2009 Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
Số hiệu 06/2009/TT-BKHCN
Ngày ban hành 03/04/2009   Tải về
Trích yếu Thông tư  Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/03/2009 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu 01/2009/TT-BKHCN
Ngày ban hành 20/03/2009   Tải về
Trích yếu Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2007 V/v Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Số hiệu 14/2007/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/07/2007   Tải về
Trích yếu Thông tư bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2007 V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Số hiệu 09/2007/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/04/2007   Tải về
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
Thông tư 02/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Số hiệu 02/2006/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/01/2006   Tải về
Trích yếu Thông tư hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương
Số hiệu 2968/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2010   Tải về
Trích yếu Quyết định công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương
Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ V/v ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy
Số hiệu 04/2008/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/04/2008   Tải về
Trích yếu Quyết định ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy

 • [Trang đầu] [Trang trước] 1 2 3 4 5 6 7 8 [Trang sau] [Trang cuối]
 • Hiển thị trang 7 trong 8 trang

 • Untitled Document
  Thông báo
  Simple News Ticker
  Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
     Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
  Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
     Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
  Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
  Xem file đính kèm./.
  Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
  Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
     Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
  Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
     Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
  Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
     Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
  Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
  Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
  Liên kết site